Περιοχή Β Λέσβου (από 5 έως 10 μόρια)


* Εμφανίζονται μόνοι οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει βάση τη δεδομένη χρονιά.