Περιοχή Β Σάμου (από 6 έως 10 μόρια)


* Εμφανίζονται μόνοι οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει βάση τη δεδομένη χρονιά.