Περιοχή Χαλκιδικής (από 2 έως 6 μόρια)


* Εμφανίζονται μόνοι οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει βάση τη δεδομένη χρονιά.