Ειδικότητες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κωδικός Λεκτικό
ΠΕ05ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΠΕ07ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ08ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ16ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΕ19-20ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ60ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΠΕ70ΔΑΣΚΑΛΟΙ