Περιοχή Α Σάμου

    Δεν έγιναν μεταθέσεις στην περιοχή αυτή το 2018