Περιοχή Γ Κυκλάδων

    Δεν έγιναν μεταθέσεις στην περιοχή αυτή το 2018