Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης 2013

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα ονόματα των Εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης που πήραν μετάθεση.

Πίνακας μεταθέσεων Αθμιας Εκπαίδευσης.

Πίνακας μεταθέσεων Βθμιας Εκπαίδευσης.

3 thoughts on “Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης 2013

Leave a Reply