Εγκύκλιος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών 2016-2017

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-2017.

Μπορείτε να την διαβάσετε [εδώ].

Ημερομηνίες υποβολής από 16/02 έως 28/02 και από φέτος μόνο ηλεκτρονικά.

Leave a Reply