Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών 2018-2019

Η εγκύκλιος αφορά, όπως κάθε χρόνο, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης αφορά και όσους επιθυμούν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Μπορείτε να τη διαβάσετε [εδώ].

Leave a Reply