Νομός Αττικής

Ο Νομός Αττικής υποδιαιρείται σε 6 ΠΥΣΔΕ /ΠΥΣΠΕ: