Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Το metathesi.gr αποτελεί έργο Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.
Έχει γραφτεί από το μηδέν σε CakePHP σε μια προσπάθεια να μάθω να το χρησιμοποιώ. Γνωρίζω ότι δεν είναι τέλειο προγραμματιστικά αλλά βελτιώνεται συνεχώς!
Πριν "ανέβει" και εκτεθεί στο internet, αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε σε ένα LAMP server που έτρεχε σε Ubuntu Linux. Ο text editor που χρησιμοποιήθηκε είναι ο Geany. Όλα τα παραπάνω είναι Ελεύθερα Λογισμικά / Λογισμικά Ανοιχτού Κώδικα.
Ο κώδικας διατηρείται σε Version Control μέσω του git.

  • Ο πιο πρόσφατος κώδικας είναι διαθέσιμος στη σελίδα του project στο github.
  • Η βάση δεδομένων που βρίσκεται πίσω από την εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ