Περιοχή: Κεφαλονιάς - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιοχές μετάθεσης

Α Κεφαλονιάς

Στην περιοχή ανήκουν σχολεία των παρακάτω Δήμων:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Βάσεις μετάθεσης

Β Κεφαλονιάς

Στην περιοχή ανήκουν σχολεία των παρακάτω Δήμων:
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Βάσεις μετάθεσηςΒάσεις Μετάθεσης παλιών περιοχών (μέχρι και 2012)

Α Κεφαλονιάς
Β Κεφαλονιάς
Γ Κεφαλονιάς


Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνσης

Τηλέφωνο: 2671028504
Fax: 2671027022
Ιστοσελίδα ΔΙΔΕ (εξωτερικός σύνδεσμος)Γειτονικές Περιοχές (στην ίδια ΠΔΕ)

Κέρκυρας
Λευκάδας
Ζακύνθου